loader
menu

La readmissió de l'ex gerent de Serveis Socials com a metge de l'Ajuntament encèn el sindicat USOC

El Circ dilluns, 25 de novembre de 2013

Tot i que des de l'Ajuntament de Tarragona es va assegurar que la plaça de metge que ocuparà l'ex gerent de Serveis Socials Antonio Muñoz ja estava creada, el sindicat USOC, amb presència al consistori, denuncia que s'han produït irregularitats en tot el procés, i que, segons ells, sí s'ha hagut de crear.

A més, també critica el paper dels dos grans partits a l'oposició, CiU i PP, per haver aplanat el camí al consistori per a la readmissió d'una persona, de la qual, uns mesos enrere, en va demanar el cap per les irregularitats en el cas INIPRO, el qual, actualment està en mans de la Fiscalia després que la CUP va decidir denunciar-ho davant de la justícia.

El sindicat, sol en aquesta lluita perquè tant CCOO com UGT sí hi van votar a favor, entén que qui ha d’assumir a aquest treballador és l’IMSS ja que el servei que es va integrar a l’Ajuntament va ser el de prevenció i no el de curació. Per això, demana un informe jurídic emès pel Secretari general i veure el contracte de treball del Sr. Muñoz.

També considera que crear aquest lloc de treball suposa un increment de la despesa del capítol 1, perquè es sobredimensiona el servei de prevenció drogodependències i l’atribució d’una competència que és de la Generalitat. Les tasques que ha assumit l’Ajuntament són preventives i no curatives.

El plenari del passat 15 de novembre va donar el vistiplau, amb el vot favorable del PSC i l'abstenció de CiU i PP, de la modificació de la plantilla; un punt en què estava inclosa la readmissió del gerent dimitit de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST).

Comunicat del sindicat USOC

Fa uns mesos apareixia a la premsa un escàndol relacionat amb la contractació irregular (i ja veurem si il·legal; creiem que el cas està a la fiscalia) de l’empresa INIPRO per part de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST).

Segons la premsa, arrel d’aquest escàndol els grups de l’oposició denunciants (CIU i PP) van demanar la dimissió de la que era en aquell moment consellera delegada de Serveis Socials i del gerent de l’IMSST per les contractacions irregulars de l’empresa Iniciatives i Programes, S.L. (INIPRO), empresa suposadament amb afinitat al partit del PSC.

Finalment es va produir la dimissió del Sr. Antonio Muñoz, Gerent de l’IMSST (lloc de treball eventual de lliure designació, personal de confiança de la Corporació), però CiU y PP “no se contentan solo con el cese del gerente del IMSS y exigen la dimisión de Pelegrín.”

Una dimissió en base als motius que s’han argumentat dona peu a pensar a que aquestes irregularitats són certes.

“Primero te quito y después te readmito.”

El Gerent va presentar la dimissió al mes de maig de 2013 i curiosament aquesta no fou acceptada per la Corporació fins al mes de setembre d’aquest any.

Mentrestant, la Corporació va portar el dia 9 de juliol de 2013 a la Mesa de negociació de l’àmbit laboral de l’Ajuntament de Tarragona, la proposta de modificació de la relació de llocs de treball del personal laboral i la subrogació d’un tècnic superior des de l’IMSST a l’Ajuntament argumentant que amb motiu de la renúncia del Sr. Muñoz al càrrec de gerent suposa la seva reincorporació al seu lloc de treball de metge a l’IMSST al servei de drogodependències, pel que caldria crear el lloc de treball a l’estructura municipal i subrogar-lo amb les condicions que se li reconeixen a l’IMSST.

En aquesta reunió, en la que es tractava per primera i única vegada, aquest assumpte la USOC va fer les següents manifestacions:

“USOC entén que qui ha d’assumir a aquest treballador és l’IMSS ja que el servei que es va integrar a l’Ajuntament va ser el de prevenció i no el de curació. Demana un informe jurídic emès pel Secretari general i veure el contracte de treball del Sr. Muñoz.

USOC considera que crear aquest lloc de treball suposa un increment de la despesa del capítol 1, sobredimensionar el servei de prevenció drogodependències i l’atribució d’una competència que és de la Generalitat. Les tasques que ha assumit l’Ajuntament són preventives i no curatives. USOC diu que crear una plaça per un servei que no és competència de l’Ajuntament és trist i abusiu pels ciutadans i per la resta de funcionaris de l’Ajuntament. Així mateix, afirma que a l’any 2008 quan es va assumir el servei de prevenció de drogodependències en cap moment es va plantejar que fos necessari un metge i a més ja tenim una metgessa.

USOC està totalment en contra de la creació d’un lloc de treball de metge a l’Ajuntament per prestar aquests serveis i, en tot cas, demana un informe emès pel Secretari General sobre les funcions d’aquest lloc de treball i la necessitat i la conveniència que obliga a la creació d’aquest lloc de treball de metge. En cas contrari, que sigui l’IMSS qui assumeixi a aquesta persona.

USOC demana que si es crea aquest lloc de treball també es creïn i es cobreixin totes les places de les persones que s’han jubilat o que, per un motiu o un altre, ara no treballen a l’Ajuntament.

USOC diu que crear i proveir una plaça a l’Ajuntament sense la superació d’un procés selectiu va contra els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat i, en conseqüència, és un greu perjudici contra la resta de la ciutadania i, també, USOC vol saber si hi ha un informe jurídic favorable en relació a la taxa de reposició d’efectius.

USOC respon que aquesta persona no té cap dret adquirit amb l’Ajuntament perquè no té cap plaça ni mai ha tingut cap relació laboral amb l’Ajuntament de Tarragona. En tot cas el té amb l’IMSS.

USOC diu que l’Ajuntament no pot subrogar un metge que no és necessari i, en cas contrari, demanen que es presenti l’informe del Secretari general que acrediti la conveniència i la necessitat.

A continuació, es sotmet a votació la proposta de la Corporació, amb l’esmena proposada per CCOO referent a l’assignació al nou lloc de treball de metge el mateix complement específic assignat al lloc de metgessa, resultant acordada amb els vots a favor de les representacions de la Corporació, CCOO i UGT.

USOC s’absté perquè no disposa de la documentació que considera necessària i que ha demanat a la Corporació.”

Aquesta modificació de la relació de llocs de treball va ser aprovada en aquella mesa mercès als vots a favor de CCOO i UGT junt amb el de la Corporació. No obstant, aquesta modificació no va prosperar ja que políticament la oposició (CIU i PP, que representen la majoria de la Corporació municipal) es va negar a donar-li tràmit en coherència a la denúncia i manifestacions públiques realitzades.

A finals d’octubre la Corporació porta a les Meses de negociació la proposta de modificació de la plantilla en les que no apareix la subrogació de la plaça del Sr. Muñoz. Misteriosament, s’inclou a l’expedient que ha de passar per la Comissió Informativa i de Seguiment de Serveis Centrals, Economia i Hisenda, una proposta diferent a la de les Meses on es modifica l’anterior i s’inclou la citada subrogació.

La USOC, després d’haver obtingut més informació al respecte, va assistir a la Comissió Informativa on va expressar davant tots els representants de la Corporació el seu posicionament en contra davant la subrogació del Sr. Muñoz per les irregularitats i il·legalitats que es cometen en aquest cas i el greuge que suposa respecte a la resta d’empleats públics de l’ajuntament i dels organismes autònoms que en depenen.

S’esperava el vot en contra dels grups de l’oposició CIU i PP però, sorprenentment, es van abstenir. Votació que es va tornar a reproduir en el darrer Consell Plenari quan aquest assumpte es va tractar dins de l’aprovació de la plantilla, motiu pel qual van facilitar i possibilitar que la subrogació fos efectiva. Una subrogació a la que fa 3 mesos es van mostrar en contra i respecte a una persona a la que van demanar la dimissió.

En el nostre ajuntament els “serveis prestats” es paguen amb un bo i bonic lloc de treball a l’administració, de caràcter fix i sense perdre poder adquisitiu (es veu que també comporta efectes de consolidació). Estem farts del clientelisme i amiguisme amb el que la Corporació actua. Cada dia s’empitjoren més els nostres drets i salaris mentre la Corporació no repara en despeses quan tracta d’assumptes de la seva conveniència. Acusem a l’oposició, CIU i PP, d’aprovar amb la seva abstenció un nyap per a l’únic nàufrag del cas INIPRO, quan ells mateixos van enfonsar el vaixell. Considerem dites abstencions un acte de contradicció interessada. Per analogia demanem la readmissió dels 115 treballadors de l’ajuntament cessats en els darrers mesos que bé els vindria un nyap com el del Sr. Muñoz.

Dades relatives als llocs de treball de Gerent, tècnic i metge ocupats pel Sr. Muñoz:

1. El Sr. Muñoz treballava a l’IMSST en un lloc de treball de metge del Servei de Tractament curatiu (CAS Joan XXIII), amb una jornada de 20 hores setmanals.
2. Posteriorment al 2007 és nomenat Gerent (personal eventual de confiança) de l’IMSST amb reserva del seu lloc de treball anterior (metge a l’IMSST).
3. L’any 2010 el Servei de Tractament curatiu i el Servei de tractament psicològic de la drogodependència van ser traspassats a la Generalitat, amb el personal que hi havia adscrit, incloent-hi el lloc de treball de metge que ocupava el Sr. Muñoz pel que aquest desapareix de l’IMSST.
4. El 2013 es produeix la dimissió del Sr. Muñoz com a Gerent de l’IMSST.
5. El Sr. Muñoz s’havia de subrogar al seu lloc de treball com a metge a la Generalitat però aquest estava ocupat i a l’IMSST ja no existia.
6. La Corporació vol readmetre el Sr. Muñoz a l’Ajuntament de Tarragona subrogant-lo en un lloc de treball de metge de nova creació i a nivell de l’oposició no prospera.
7. L’IMSST readmet al Sr. Muñoz de forma irregular incorporant-lo en la plantilla de l’IMSST en una vacant com a tècnic superior A1 (no com a metge) i ampliant-li l’horari de treball fins a les 30h, sense especificar funcions.
8. L’ajuntament pretén traspassar aquest treballador sense tenir cap cobertura legal des de l’IMSST a l’Ajuntament augmentant la jornada que tenia inicialment (20 hores) a 30 hores. L’ajuntament no té competències en salut i ni mèdiques que justifiquin la necessitat de tenir un metge en la plantilla (lloc de treball de nova creació).
9. L’ajuntament incorpora com a metge, mitjançant una subrogació, a un treballador de l’IMSST que no tenia lloc de treball ni funcions a desenvolupar en el propi ajuntament mentre que aquest ha cessat a 115 interins que desenvolupaven tasques i serveis de l’ajuntament.


circdetarragona_AD
circdetarragona
Anterior
Següent
Per tal de poder millorar els nostres serveis utilitzem cookies de tercers. Si continua navegant considerarem que accepta la seva utilització. Més informació aquí. Tancar