loader
menu

CIUTAT

S'obre el concurs per adjudicar sis casinos de Barcelona World amb una inversió mínima de 300 ME

El Circ Ciutat divendres, 13 de juny de 2014

El Govern inicia el concurs públic per obtenir fins a un màxim de sis autoritzacions per la instal·lació i l’explotació de casinos de joc en el centre recreatiu i turístic (CRT) de Vila-seca i Salou.

El passat 29 de maig, el Parlament de Catalunya va aprovar la modificació de la Llei de centres recreatius i turístics, que permet en el CRT de Vila-seca i Salou les activitats de joc i apostes. Per llei, l’autorització per a la instal·lació i explotació de casinos en un CRT s’ha d’efectuar amb una convocatòria de concurs públic per l’òrgan competent, la Direcció General de Tributs i Joc.

El concurs es divideix en dues fases, totes dues eliminatòries: la primera fase consisteix en la preselecció de sol·licitants i finalitza amb una relació d’admesos. La segona etapa consisteix en un valoració de les propostes i l’adjudicació de les autoritzacions.

L’objectiu del primer estadi és acreditar que els sol·licitants compleixen els requeriments per participar-hi, són solvents tècnicament en matèria de gestió de joc i solvents financerament. En aquesta etapa s’haurà d’aportar un compromís de presentar un manual de prevenció del blanqueig de capitals durant la segona fase del concurs. Hi ha temps fins el proper dia 25 de juliol a les 10h per presentar les sol·licituds.

En la segona fase del concurs, que s’iniciarà quan les condicions urbanístiques ho permetin, es valoraran les propostes presentades pels sol·licitants admesos en la primera etapa i finalitzarà amb l’adjudicació de fins a sis llicències de casinos al CRT.

Inversió mínima inicial

Els sol·licitants hauran de justificar la seva solvència econòmica, així com també hauran de justificar la seva solvència tècnica en matèria d’explotació de casinos a partir d’una relació acreditativa de l’experiència acumulada durant els darrers cinc anys incloent-hi dates, localització i breu descripció de les activitats realitzades.

D’altra banda, també s’exigirà el compromís de realitzar una inversió mínima inicial de 300 milions d’euros per cada autorització sol·licitada. Aquesta inversió mínima serà la requerida per a la construcció de cada un dels casinos de joc i apostes, com pels hotels, zones comercials i d’esbarjo de qualsevol altra activitat que contempli el projecte del sol·licitant.

També s’hauran d’entregar certificats negatius d’antecedents penals de la persona jurídica sol·licitant, de les persones jurídiques que puguin compondre una agrupació d’empreses sol·licitant i de les persones físiques que actuïn com a socis o promotors, administradors o directors generals i apoderats amb facultats d’administració. També es demanarà un certificat atorgat per l’autoritat competent en matèria de prevenció de blanqueig de capitals.

En aquest sentit, també es requerirà en la primera fase, el compromís d’entregar un manual de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme durant la segona etapa del concurs. Aquest manual haurà d’incloure, entre d’altres, el procediment per nomenar un representant del casino davant del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales).

Verificació de la documentació

Les despeses en què incorri directament o indirecta la Direcció General de Tributs i Joc per verificar la documentació aportada pels sol·licitants, aniran a càrrec dels mateixos. Aquest pagament es requerirà a aquells que havent superat la primera fase del concurs, es presentin a la segona. La resolució que aprovi els plecs de la segona etapa del concurs establirà els requisits de l’entitat o entitats que hagin d’efectuar aquestes comprovacions i el procediment a seguir per a la seva contractació.

Els interessats poden trobar tota la informació referida a la primera fase del concurs en el web del Departament d’Economia (gencat.cat/economia) i poden sol·licitar a l’adreça concurs.casinos.eco@gencat.cat la informació addicional o els aclariments necessaris en un termini de 15 dies naturals a comptar des de la publicació i entrada en vigor de la resolució.

Font:cedida


circdetarragona_AD
circdetarragona
Anterior
Següent
Per tal de poder millorar els nostres serveis utilitzem cookies de tercers. Si continua navegant considerarem que accepta la seva utilització. Més informació aquí. Tancar