loader
menu

CIUTAT

El Pla de la Budellera s'executarà en dos fases

El Circ Ciutat divendres, 27 d'octubre de 2017

La Junta de Compensació provisional del PPU-24 ha presentat el nou projecte de la Budellera, donant així compliment a les prescripcions sol·licitades per la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona. El nou pla de la Budellera s'executarà en dos fases i inclou dues grans novetats.

Els aprofitaments de sòl per a usos residencials es mantenen amb 4.040 nous habitatges. Segons la Junta de Compensació, si tota la tramitació es desenvolupa sense entrebancs, la primera màquina no començaria a urbanitzar la Budellera abans de 2022; la primera grua no es posaria en marxa abans de 2024 i el primer pis no s'entregaria abans del 2026. Tarragona rebrà 48,4 hectàrees d'espais lliures públics, tres vegades més del que estableix la llei. Segons la Junta, l'Anella Verda "no es toca"

D'una banda, la nova vertebració urbana dels carrers, que s'ordenarà entorn la sinuositat dels dos barrancs de la Budellera. De l'altra, la ciutat rebrà 48,4 hectàrees d'espais lliures públics en forma de quatre noves zones verdes, com el parcs de la Savinosa, l'Aigua, el Gran Parc de la Budellera (que relligarà la zona de la Budellera amb les urbanitzacions de Boscos i Cala Romana) i el Parc Nord.

Primera fase de la Budellera. Foto: cedida

Segona fase de la Budellera. Foto: cedida

El pla de la Budellera preveu les obres d'urbanització i d'edificació en dues fases d'execució diferents, de forma esglaonada i sense posar en risc la viabilitat tècnica i econòmica del sector urbanitzable.

Les novetats

Les principals novetats són la nova vertebració urbana dels carrers, que s'ordenarà entorn la sinuositat dels dos barrancs de la Budellera, els quals restaran majoritàriament a cel obert -i no coberts com en el pla anterior-, de forma que al llarg de les seves lleres transcorreran camins, els quals permetran connectar les platges amb l'Anella Verda a través d’àrees de descans i de lleure.

La segona novetat rau en el fet que la ciutat rebrà 48,4 hectàrees d'espais lliures públics en forma de quatre noves zones verdes, com el parcs de la Savinosa, l'Aigua, el Gran Parc de la Budellera (que relligarà la zona de la Budellera amb les urbanitzacions de Boscos i Cala Romana) i el Parc Nord, que serà una transició en zona verda entre l'espai edificat de la Budellera i l'Anella Verda. Les zones verdes de les que podrà gaudir la ciutat signifiquen 35,2 hectàrees més respecte al legal exigit per la Llei d'Urbanisme, que és només de 13,2 hectàrees. És a dir, la ciutat rebrà tres vegades i mig més d'espais lliures públics del que pertocaria per llei.

10,4 hectàrees més per a la platja Llarga

La primera fase de desenvolupament contemplarà la cessió gratuïta de 10,4 hectàrees de terreny a la Platja Llarga de Tarragona, que avui són privades i passarien a ser de titularitat pública municipal, com ja estava previst des d’un primer moment al projecte de la Budellera, sense haver-hi previst cap zona per aparcament. Així també, durant aquesta primera fase, es cedirien 9,2 hectàrees per a nous equipaments.

El primer espai que s'urbanitzaria seria el sector a partir de les instal·lacions del Nàstic i fins el Col·legi Mare Nostrum que es manté com a equipament, a més de la cessió de tot el subsector de la Platja Llarga.

Aquesta delimitació incorpora els terrenys entre les rotondes del Llorito i de la Savinosa, fet que permetria definitivament millorar l'accés des de la Via Augusta a l'autovia A-7 per un vial urbà, sense pendents acusades ni tombs peraltats. Així mateix, un nou accés de l’A-7 més al nord, previst a la segona fase, permetria descongestionar definitivament la Via Augusta.

Val a dir que durant la primera fase es consolidaran la majoria de serveis de llum amb la construcció de la subestació elèctrica, un dipòsit d'aigua que abastirà també a tota l'edificació aïllada en unifamiliars de Llevant, i la millora de la xarxa de sanejament amb connexió a l'EDAR Tarragona Nord-Altafulla, uns equipaments que donaran servei no només a la Budellera, sinó a totes les urbanitzacions de Llevant.

4.000 nous habitatges, la mateixa xifra

Els aprofitaments de sòl per a usos residencials es mantenen "inalterables" amb 4.040 nous habitatges, dels quals aproximadament el 50 per cent correspondria a cada una de les fases. El 30 per cent de les noves llars que s'edifiquin en cadascuna de les fases gaudiran d’algun tipus de protecció oficial, la qual cosa significa posar en el mercat un mínim de 1.200 habitatges.

Segons la Junta de Compensació, amb la participació entre d'altres de Promociones José Luis, aquesta data és molt important pel futur social i econòmic de la ciutat atès que en el millor dels escenaris, si tota la tramitació es desenvolupa sense entrebancs, la primera màquina no començaria a urbanitzar la Budellera abans de 2022; la primera grua no es posaria en marxa abans de 2024 i el primer pis no s’entregaria abans del 2026.


circdetarragona_AD
circdetarragona
Anterior
Següent
Per tal de poder millorar els nostres serveis utilitzem cookies de tercers. Si continua navegant considerarem que accepta la seva utilització. Més informació aquí. Tancar